Garantievoorwaarden E-bixzfietsaccurevisie.nl

Garantieperiode E-bixzfietsaccurevisie.nl biedt standaard 24 maanden garantie (vanaf de factuurdatum) op uitgevoerde revisies en reparaties. Dit geldt voor alle onderdelen die tijdens de revisie zijn vervangen. De specificatie van vervangen onderdelen met bijbehorende garantie staat op de eindafrekening. Afwijkende garantievoorwaarden worden vooraf gecommuniceerd op de bestelpagina.

E-bixzfietsaccurevisie.nl garandeert dat de capaciteit van de batterij overeenkomt met de bestelde capaciteit. Er wordt geen garantie gegeven voor een bepaalde fietsafstand per laadbeurt, omdat dit van verschillende factoren afhankelijk is.

Wanneer geldt de garantie?

  • Het geplaatste batterijpakket inclusief verbindingen met het BMS (Battery Management System).
  • BMS-componenten die tijdens de revisie zijn vervangen (staat op de factuur vermeld).

Wanneer vervalt de garantie?

  • Als de klacht niet binnen 2 maanden is gemeld.
  • Als E-bixzfietsaccurevisie.nl niet de kans krijgt om het probleem op te lossen.
  • Als derden zonder toestemming de behuizing hebben geopend of wijzigingen hebben aangebracht.
  • Als er aanpassingen zijn gedaan aan de hardware of software die de prestaties van de accu beïnvloeden.
  • Bij diepteontlading, val- of stootschade, of vocht- of waterschade.

Garantieverzoek indienen Neem contact op met onze klantenservice (info@e-bixzfietsaccurevisie.nl) als er een defect is binnen de garantietermijn. Vermeld de klacht, het product en het ordernummer. Mogelijk kunnen we het probleem op afstand oplossen. Anders vragen we u de accu terug te sturen voor onderzoek. Als het defect komt door een onderdeel dat wij hebben vervangen, herstellen wij dit kosteloos.

Kosten voor retourzending Klanten uit Nederland en België kunnen een gratis retourlabel gebruiken. Klanten uit andere landen kunnen de verzendkosten vergoed krijgen bij het indienen van het betaalbewijs.

Onherstelbare accu’s Als een accu onherstelbaar blijkt (door een defect in de printplaat), wordt het binnenwerk afgevoerd voor veiligheid. De behuizing en toebehoren worden op verzoek geretourneerd.

Kosten bij onherstelbare revisie Als revisie niet mogelijk is, bieden we een vervangende accu aan tegen een meerprijs. Of we vergoeden het aankoopbedrag exclusief onderzoekskosten (€10) en verzendkosten. Dit aanbod is geldig tot 3 maanden na de factuurdatum. Bij een later onherstelbaar defect binnen de garantietermijn, crediteren we een deel van het aankoopbedrag.

Herroeping

Annuleren van uw revisieverzoek U kunt uw revisieverzoek annuleren zonder opgave van reden binnen 14 dagen na bestelling, of totdat wij de accu ontvangen hebben. Zodra we met de revisie beginnen, vervalt dit recht. Annuleren kan schriftelijk, telefonisch, of met het Europees modelformulier voor herroeping (PDF).

Gevolgen van herroeping Na annulering ontvangt u betalingen zo snel mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen. Terugbetalingen worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel als de oorspronkelijke transactie.